از تو دارم

احساسات زیبایمو از تو دارم

سهم کمی نیست

کمتر از عشقم به تو نیست

قلب مهربونمو از تو دارم

دنیایی بزرگیست

میان دستهایت

شادیمو از تو دارم

بین مردم پر از نقاب

من زلال مثل آب

زندگیمو از تو دارم

همچنین خوشبختیم

آرامش زیبایم

27/5/94

20:00

 

/ 0 نظر / 15 بازدید