دیدار

وای عشقم

دلم برای روی ماهت تنگ شده

تک تک ثانیه ها را میشمارم تا بتونم ببینمت

نمیدونم میتونم باز ببینمت یا نه

ولی من همچنان مشتاق دیدنت دیدن چشمای پر از عشقت

وای وقتی به آیندمون نگاه میکنم چقدر شیرین و زیباس

ولی وقتی میبینم نمیخوای این آینده شیرینو رقم بزنیم

سخت دلم میشکنه اما با این حال بازم پا پس نمیکشم

من تا آخرش هستم اینو آیزون گوشت کن

خواهش میکنم پا پس نکش

 

/ 0 نظر / 15 بازدید