نمیدونم

نمیدونم چرا این کارو با من کردی

نمیدونم چرا این اتفاق ها افتاد

آره دلم شکست خیلیم بدجور

اما باز نمیتونم ولت کنم باز دوستت دارم باز عاشقتم

اصلا ترک کردن تو اوج نامردیه...

میدونی خیلی خیلی دوستت دارم لطفا دیگه این کارو باهام نکن

من همیشه ازت حمایت میکنم

تا جایی که تونستم درکت کردم تو هم منو درک کن...

من همیشه به خودم به دلم قول دادم کسیو که دوستش دارم

تلاشمو برای بدست آوردنش بکنم....دلم نمیخواد هیچ جوری ترکت کنم

با من رو راست باش صادق باش

بزار بتونم جفتمونو کمک کنم بزار زندگیمون همیشه بی ریا باشه

همیشه پر از اعتماد پر از خوشبختی پر از شادی باشه

دلم میخوام اینطوری به آغوش بکشمت نمیدونی چه آرامش داره

آغوش گرمت اگر میدونستی مثل من با هیچی عوضش نمیکردی

روزها ساعت ها دقیقه ها ثانیه های زندگیم تک تکشون با فکر کردن به تو

آیندمون خوشبختیمون سپری میشه....بهم فرصت بده تا ثابت کنم خودمو عشقمو

هرکاری لازم باشه انجام میدم...

/ 0 نظر / 14 بازدید